آرشیو اخبار


قطعات 3 و 4 قطار برقی شهر جدید گلبهار تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی خبر داد؛

قطعات 3 و 4 قطار برقی شهر جدید گلبهار تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی از تکمیل قطعات 3 و 4 قطار برقی شهر جدید گلبهار توسط این شرکت خبر داد.

1395/6/2
عدم تامین اعتبار موجب کندی روند اجرای پروژه تقاطع غیرهم سطح بش قارداش شده است.

مدیر عامل شرکت «مهندسی آب و خاک قدس رضوی»

عدم تامین اعتبار موجب کندی روند اجرای پروژه تقاطع غیرهم سطح بش قارداش شده است.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی گفت: علی ‌رغم عدم تامین اعتبار، پروژه بش قارداش مطابق برنامه زمان بندی پیش رفته است.

1394/7/18
از سدسازی تا احداث راه‌های مواصلاتی توسط شرکت «آب و خاک رضوی»

از سدسازی تا احداث راه‌های مواصلاتی توسط شرکت «آب و خاک رضوی»

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی گفت: این شرکت اقدامات گسترده ای در زمینه های انبوه سازی، آب، راه سازی و تسطیح انجام داده است.

1394/6/2
2000 هکتار اراضی کشاورزی توسط شرکت«آب و خاک رضوی» یکپارچه‌سازی شد

2000 هکتار اراضی کشاورزی توسط شرکت«آب و خاک رضوی» یکپارچه‌سازی شد

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی گفت: تاکنون بیش از 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سطح کشور توسط این شرکت تسطیح و یکپارچه سازی شده است.

1394/5/28