مأموریت


رسالت وجودی شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی تقویت بستر های زیربنایی توسعه کشور می باشد. در جهت تحقق این مهم شرکت می کوشد تا با

- استفاده از خلاقیت و نو آوری برنامه هایی را به اجرا در آورد که بتواند در دوره های بلند مدت باعث ارتقاء دانش فنی و اعتلای توانمندی های ایران اسلامی گردد.

- بهینه سازی منابع و امکانات از طریق بکارگیری دانش روز و ماشین آلات کار آمد مانع از تسریف بیت المال مسلمین گردد.

- تقویت و هم افزایی میان شرکت های تابعه آستان قدس رضوی باعث ارتقاء سهم شرکت در بازار پروژه های عمرانی کشور شود.

- تلاش و جدیت در کار باعث اعتلای برند آستان قدس رضوی در مجامع داخلی و خارجی گردد.