جزئیات خبر


مدیر عامل شرکت «مهندسی آب و خاک قدس رضوی»

عدم تامین اعتبار موجب کندی روند اجرای پروژه تقاطع غیرهم سطح بش قارداش شده است.

عدم تامین اعتبار موجب کندی روند اجرای پروژه تقاطع غیرهم سطح بش قارداش شده است.
1394/7/18

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی گفت: علی ‌رغم عدم تامین اعتبار، پروژه بش قارداش مطابق برنامه زمان بندی پیش رفته است.

«سید ابراهیم وزیری» در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی اظهار کرد: پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بش قارداش در محل تلاقی محور کنارگذر جنوبی شهرستان بجنورد با مسیر اصلی بجنورد – اسفراین، در شهریور ماه 1393 توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تعریف و برای اجرا به شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی واگذار شد.

وی با بیان این که شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی، عمران و آبادنی را همواره سرلوحه کار خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: این پروژه به منظور تسهیل در حمل و نقل ترافیکی شهرستان بجنورد و به عنوان بخشی از پروژه بزرگ کنار گذر جنوبی این شهرستان در حال اجرا است.

وزیری از پیشرفت 69 درصدی پروژه بش قارداش در بخش عملیات خاکی خبر داد و افزود: تاکنون حدود 370 هزار متر مکعب خاکریزی و 150 هزار متر مکعب خاکبرداری انجام شده است.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی ادامه داد: این پروژه در بخش احداث ابنیه تقاطع غیر همسطح نیز دارای پیشرفت 59 درصدی است؛ هر چند پیش بینی می شود عدم تامین اعتبار ادامه این روند را با مشکل مواجه سازد.

305-94

نظر شما